1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A VR Vidámparkot a VR Park Hungary Kft. (székhely: 1012 Budapest, Logodi utca 54. 3.em.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-324157; adószám: 26324041-2-41; vrparkbudapest.hu; e-mail: info@vrparkbudapest.hu) – a továbbiakban Üzemeltető – üzemelteti.

A VR Vidámpark szolgáltatásait rendeltetésszerűen, a jelen Házirendben foglaltak szerint lehet igénybe venni. A VR Vidámpark területére történő belépéssel a látogató a jelen Házirendben foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja.

A VR Vidámpark területén az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármilyen kereskedelmi tevékenység, szolgáltatás nyújtása, beleértve bármilyen promóciós, értékesítési tevékenységet továbbá a kereskedelmi célú hang- vagy képfelvétel készítését, továbbá a belépőjegyek árusítása, vagy megvételre kínálása.

 

2. BELÉPÉS A VR VIDÁMPARBA

2.1. A VR Vidámpark területére kizárólag érvényes belépőjeggyel és a jegy használatához szükséges RFID kártyával vagy az Üzemeltető engedélyével lehet belépni.

Belépőjegy:

A belépőjegyet a helyszínen üzemelő pénztárakban (a VR Vidámpark nyitvatartási ideje: hétfő-kedd: zárva, szerda-csütörtök-péntek: 14:00-21:00, szombat-vasárnap: 10:00-21:00; a jegypénztár a park zárása előtt fél órával zár) vagy a vrparkbudapest.hu honlapon lehet megvásárolni. A VR Vidámpark fenntartja annak jogát, hogy nyitvatartását ideiglenesen vagy véglegesen módosítsa. A megvásárolt belépőjegyet módosítani, cserélni, visszaváltani nem lehet. A belépőjegy megvásárlása a vásárló nevének, e-mailcímének megadásával történik. Az Üzemeltető belépéskor és a VR Vidámpark területén jogosult ellenőrizni, hogy a látogató rendelkezik-e érvényes belépőjeggyel és RFID kártyával. Érvényes belépőjeggyel a belépőjegyen megjelölt napon a VR Vidámpark nyitvatartási idejében lehet a VR Vidámpark területén tartózkodni. A VR Vidámpark területének elhagyása esetén az érvényes belépőjeggyel rendelkező látogató jogosult a belépőjegyen megjelölt napon nyitvatartási időben VR Vidámparkba visszatérni. Az Üzemeltető – amennyiben a VR Vidámpark területén tartózkodó személyek létszáma azt indokolttá teszi – jogosult a visszatérést korlátozni.

Ellenőrzés:

Az Üzemeltető jogosult a belépéskor és a VR Vidámpark területén VR Vidámpark munkatársai vagy biztonsági felszerelés útján bármikor ellenőrizni az ott tartózkodók ruházatát és holmiját. Az Üzemeltető jogosult megtagadni a belépést vagy a látogatót a távozásra felszólítani, amennyiben az ellenőrzéshez nem járul hozzá.

Az alábbi eszközöket tilos a VR Vidámpark területére bevinni:

  • ételt és italt, kivéve, ha azt a látogató egészségügyi állapota által indokolja;
  • olyan eszközöket vagy tárgyakat, melyek birtoklása tilos és/vagy veszélyes vagy alkalmas lehet a látogatók testi épségének veszélyeztetésére (különösen bármely lőfegyvert, szúró- vagy vágóeszközt, vagy mások megtámadására alkalmas eszközöket), fegyvernek látszó tárgyat, játékfegyvert, alkoholt, üveget;
  • a látogatók zavarására alkalmas eszközt vagy tárgyat (pl. hangos beszélő, kürt, trombita stb.)
  • kézi kamera vagy mobiltelefon hosszabbító kart (pl. selfie bot);
  • drónt és egyéb távirányítású játékot;
  • nagy méretű tárgyakat (pl. bőrönd), 55x50x30 cm-nél nagyobb méretű csomagot;
  • görkorcsolyát, rollert, kerékpárt vagy egyéb kézzel vagy géppel hajtott szabadidős/közlekedési eszközt;
  • a mobiltelefon kivételével bármilyen olyan elektronikai eszközt, amely zavarhatja a VR Vidámpark technikai vezérlését.

Állatot – a vakvezető kutya kivételével – tilos a VR Vidámpark területére bevinni A vakvezető kutyát pórázon vezetve, szájkosár viselésével lehet bevinni. A VR élményekbe állatot tilos bevinni.

Baba- vagy gyermekkocsival és kerekesszékkel kizárólag a VR Vidámpark látogató terében és a Space Cafeban lehet tartózkodni, az egyes VR élmények terébe ezekkel belépni tilos. A VR Vidámpark alkalmazottai jogosultak megtagadni a baba- vagy gyermekkocsival vagy kerekesszékkel történő belépést a VR élményekbe. A csomagmegőrzőben nagy méretű csomagokat, görkorcsolyát, rollert, kerékpárt vagy egyéb kézzel vagy géppel hajtott szabadidős/közlekedési eszközt és a baba- vagy gyermekkocsit nem lehet elhelyezni. A VR Vidámpark munkatársai nem jogosultak csomag megőrzésre. A ruhatár használata kötelező. A VR Vidámpark kizárólag a ruhatárban elhelyezett ruházat megőrzéséért vállal felelősséget, az abban hagyott értéktárgyak megőrzésért a felelősségét kizárja. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a VR Vidámpark területén ellopott, elveszett vagy megsérült értéktárgyakért. Az Üzemeltető díjmentes csomagmegőrzőt működtet kisméretű értéktárgyak megőrzése céljából. A csomagmegőrzőt érvényes RFID kártyával lehet igénybe venni. A csomagmegőrzőben elhelyezett értéktárgyakért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

Öltözet:

A VR élményeket kizárólag megfelelő ruházatban és cipőben lehet látogatni.A játékélmény maximalizálása érdekében kényelmes ruházat javasolt, táska vagy egyéb kézben tartott eszköz bevitele nem ajánlott.

Életkor és egyéb személyi feltételek:

A VR Vidámparkba 6 éves kortól lehet belépni, de a VR-játékokat és élményeket csak 8 éves kortól ajánljuk. 8-14 éves életkor közötti gyermekek kizárólag a gondviselőjük, vagy 18. életévét betöltött, belépőjeggyel rendelkező nagykorú személy kíséretében és felügyeletével jogosultak a VR élményeken részt venni. A 14 éven aluli gyermeket kísérő személy felelős azért, hogy a gyermek a VR Vidámpark Házirendjét betartsa. A kísérő személy köteles folyamatosan a gyermek kíséretében maradni a látogatás során, és a látogatás időtartama alatt fokozott figyelmet fordítani az általa felügyelt gyermek élet-, baleset- és vagyonbiztonságára, az ennek elmulasztásából eredő következményekért a VR Vidámpark felelősségét kizárja. A VR Vidámpark VR Vidámpark munkatársai belépéskor vagy a VR Vidámpark területén bármikor jogosultak a látogatót életkorának igazolására felhívni, ennek megtagadása esetén, vagy amennyiben a látogató életkorának igazolására bármely okból nem képes, a VR Vidámpark munkatársai jogosultak a belépést megtagadni vagy a látogatót a haladéktalan távozásra– a belépő jegy díjának visszatérítése nélkül – felszólítani, annak megtagadása esetén a VR Vidámpark munkatársai jogosultak az érintett személynek a biztonsági szolgálat útján történő kivezettetéséről intézkedni. 18 év alatti, nem nagykorú látogatók magatartásáért, az általuk okozott kárért gondviselőjük felelős.

Egyes VR-élményeket (Dino Safari, Dark side of Anubis) kizárólag 140 cm-nél magasabb, normál testalkatú és nem fényérzékeny látogatók vehetnek igénybe. Egyes VR élmények ülései és biztonsági rendszere nem teszi lehetővé, hogy bizonyos magasságú vagy méretű személyek használják, továbbá egyes VR élményekbe olyan felvillanó fényhatások lehetnek, melyek a fényérzékeny személyek részére káros.

A VR élmények használata nem javasolt várandós személyeknek. A VR Vidámpark élményeit mozgásukban korlátozott látogatók csak korlátozottan és kizárólag kísérővel tudják igénybe venni. A VR Vidámpark nem akadálymentesített jelenleg.

A VR élmények használata nem javasolt tériszonyban, epilepsziában, pánikbetegségben, klausztrofóbiában, magas vérnyomásban, mozgásszervi betegségben vagy szívbetegségben szenvedőszemélyenek.

A VR Vidámpark területére tilos belépni alkohol, gyógyszer, kábítószer, kábító hatású vagy más tudatmódosító szer hatása alatt, vagy olyan betegség esetén, amely akadályozhatja a résztvevőt a VR Vidámpark rendeltetésszerű igénybevételében, vagy amely hatása alatt vagy következtében a betegségben szenvedő önmagára, harmadik személyre veszélyt jelenthet, vagy a VR Vidámpark berendezésében és/vagy eszközeiben kárt okozhat. A VR Vidámpark munkatársaiaz érintett személyt jogosultak a haladéktalan távozásra – a belépőjegy díjának visszatérítése nélkül -felszólítani, annak megtagadása esetén a VR Vidámpark munkatársai jogosultak az érintett személynek a biztonsági szolgálat útján történő kivezettetéséről intézkedni, szükség esetén pedig rendőri intézkedést is kezdeményezni.

A VR Vidámpark munkatársai jogosultak a másokat zavaró, sértő, közfelháborodásra okot adó, a VR Vidámpark Házirendjét be nem tartó, vagy egyebekben jogellenes magatartást tanúsító személytől a belépést megtagadni vagy őt a VR Vidámpark területéről való haladéktalan távozásra – a belépő jegy díjának visszatérítése nélkül -felszólítani, annak megtagadása esetén a VR Vidámpark munkatársai jogosultak az érintett személynek a biztonsági szolgálat útján történő kivezettetéséről intézkedni, szükség esetén pedig rendőri intézkedést is kezdeményezni.

Amennyiben szükséges, az Üzemeltető jogosult a VR Vidámparkra belépő látogatók számát korlátozni vagy a VR Vidámpark területét részben vagy teljesen kiüríteni, ha azt a látogató nagy száma, biztonsági ok, vagy egyéb előre nem látható ok indokolja.

A Space Cafe alkohollal vagy alkohol tartalmú itallal kizárólag 18 év felettieket szolgál ki. A Space Cafe munkatársai jogosultak a kiszolgálást megelőzően a látogatót életkora igazolására felhívni, a megfelelő életkor igazolásának hiányában az alkohol vagy alkohol tartalmú ital értékesítését megtagadni.

A VR Vidámpark Space Cafen kívüli területén az étel és ital fogyasztása szigorúan tilos!

A VR Vidámpark területén szigorúan tilos a dohányzás, beleértve az elektromos cigarettát! A dohányzás kizárólag az arra kijelölt helyen a VR Vidámpark területén kívül engedélyezett!

 

3. A VIRTUÁLIS VALÓSÁG ÉLMÉNYEK ÉS GÉPEK HASZNÁLATA

A VR Vidámpark VR élményeit mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe!

A látogató köteles az egyes virtuális valóság élmények – a továbbiakban VR élmények – használatát megelőzően meggyőződni, hogy egészségi állapota megfelelő és az élmény használatára alkalmas mentális és fizikai állapotban van!

Amennyiben a VR élmény használatakor rosszullétet tapasztal, haladéktalanul jelezze a VR Vidámpark munkatársának és hagyja el az élményt!

A VR élmények és gépek használatakor sportos, testhezálló ruházat viselete ajánlott. A VR élmények és gépek használatakor mellőzni szükséges a szemüveg, nyitott cipzár, laza öltözék, szalagok, zsinórok, kalap, sapka vagy egyéb fejfedő, a résztvevő mozgását akadályozó papucs, ékszer, ruházati kiegészítők viselését. Kérdés esetén kérjük forduljon a VR Vidámpark munkatársához!

A VR élményekre és gépekre mobiltelefont, fényképezőgépet vagy kamerát csak saját felelősségre lehet bevinni. Egyes, külön jelöléssel ellátott VR élmények esetében tilostelefont vagy kép rögzítésére alkalmas eszközt bevinni, álló- és mozgóképet készíteni. Az Üzemeltető kizárja felelősségét, ha a tilalom megszegése következtében a látogató sérülést szenved, vagy másnak sérülést okoz.

 

4. UTASÍTÁSOK KÖVETÉSE

A látogató köteles a VR Vidámpark munkatársainak utasításait betartani. Az utasítások be nem tartása esetén a VR Vidámpark munkatársai jogosultaka látogatót a haladéktalan távozásra – a belépőjegy díjának visszatérítése nélkül -felszólítani, annak megtagadása esetén a VR Vidámpark munkatársai jogosultak az érintett személynek a biztonsági szolgálat útján történő kivezettetéséről intézkedni.

 

5. KOCKÁZATI FIGYELMEZTETÉS, FELELŐSSÉG

A látogató a VR élményeket, gépeket, berendezéseket és játékokat kizárólag a saját felelősségére használhatja. Az Üzemeltető kizárólag a VR élmények, gépek, berendezések és játékok biztonságos, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotáért felel. Az Üzemeltető kizárja felelősségét a résztvevő magatartásának felróható következményekért!

A látogató köteles a VR Vidámpark munkatársainak jelezni, amennyiben veszélyeztető magatartást vagy a Házirend be nem tartását észleli! Amennyiben a látogató a VR Vidámpark eszközeiben vagy berendezésében kárt okozott, köteles azt a VR Vidámpark munkatársával közölni és az általa okozott kárt megtéríteni!

A kiskorú látogatóért gondviselője felel.

 

6. PANASZ ÜGYINTÉZÉS

A látogató a VR Vidámparkban szenvedett balesetet, vagy kárát köteles a VR Vidámpark helyszínén, az info@vrparkbudapest.hue-mailcímen, a +36 70 241 7076 telefonszámon tudja bejelenteni. Az Üzemeltető, amennyiben a szóbeli panaszt azonnal nem orvosolta, a bejelentést jegyzőkönyvben rögzíti, melynek másolati példányát átadja a látogatónak. A panaszt az üzemeltető 30 napon belül köteles kivizsgálni és megválaszolni. A panasz elutasítása esetén a látogató a Budapesti Békéltető Testülethez jogosult fordulni (1016 Budapest, Krisztina körút 99.; + 36 1 4882131; bekelteto.testulet@bkik.hu). A látogató kárigényét 2 éven belül jogosult érvényesíteni.

 

7. KAMERAHASZNÁLAT, FÉNYKÉP- ÉS VIDEÓFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE

Az Üzemeltető a VR Vidámpark területén kamerarendszert működtet jogos érdeke, vagyonbiztonsági és a látogatók biztonsága érdekében. A kamerás megfigyelésre a VR Vidámpark bejáratánál és annak területén írásban és piktogrammos ábrával elhelyezett táblák figyelmeztetnek. Az Üzemeltető marketing céllal csoportos, tömegfelvételnek minősülő fotókat, csoportos vagy pásztázó jellegű videókat készít a VR Vidámpark területén, melyeket a VR Vidámpark reklámozásakor jogosult felhasználni. A látogató a VR Vidámpark területére történő belépéssel elfogadja a VR Vidámpark Házirendjét, ennek körében a VR Vidámpark területén alkalmazott kamerás megfigyelést és a marketing célú felvételek készítését. A Kamera szabályzat az Üzemeltető honlapján (vrparkbudapest.hu) és a VR Vidámparkban kifüggesztve elérhető.

Köszönjük, hogy házirendünk betartásával hozzájárulnak a VR Vidámpark élményeink tökéletes közvetítéséhez!

These classes will allow you to write my essay for me write an essay as promptly as you can and still retain all the info which you want to.