A weboldal és a kiállítás üzemeltet?je: VR Park Hungary Kft.

Cégjegyzékszám: 01 09 324157
Adószám: 26324041-2-41
Székhely: 1012 Budapest, Logodi utca 54. 3.em.

A “vrparkbudapest.hu” weboldal szerkeszt?i tájékoztatják Önt, hogy ha az általunk üzemeltettet oldalakra belép, elfogadja annak feltételeit.
A VR Park Hungary Kft. által üzemeltett oldalakon megjelent tartalmak a cég munkatársainak és az oldal szerkeszt?inek kizárólagos szellemi tulajdonát képezik.
A “vrparkbudapest.hu” oldalon megjelen? hírek, cikkek, publikációk hiteles átvételéhez a forrás megjelölésével és a “VR Park Budapest” hivatkozás elhelyezésével hozzájárulunk, kivéve az oldalakon található hang- és videóanyag, melyeknek bármilyen felhasználása csak és kizárólag a VR Park Hungary Kft. írásos engedélyével lehetséges.

A VR Park Hungary Kft. az általa üzemeltett oldalakon is a pontos és hiteles megjelenésre és a jogszabályok betartására törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges félreértelmezésekb?l adódó károkért, valamint az általa elérhet?, de mások által létrehozott weboldalak tartalmáért felel?sséget nem vállal.

A VR Park Hungary Kft. az általa birtokolt adatokat harmadik fél rendelkezésére nem bocsájtja, védi és bizalmasan kezeli, különös tekintettel a 1992. évi LXIII. törvényre (A személyes adatok védelmér?l és a közérdek? adatok nyilvánosságáról) és a 1998. évi VI. törvényre (Az egyének védelmér?l a személyes adatok gépi feldolgozása során.) Bármikor tájékoztatást kaphat adatai kezelésér?l, kérheti adatai módosítását, helyesbítését, törlését.

Weboldal készítés:

Office Network Kft.

www.desart.hu
www.networksolution.hu